Теми:

1. Насърчаване на инвестициите и публично-частното партньорство в България на национално и местно ниво: нормативна уредба и особености на нейното прилагане, научени уроци от практиката.

2. Неочаквано успешни: новите икономически зони и горещи точки в страната: съчетание на частна инициатива, умели общински инвестиции и сътрудничество между страните

3. Съвместно планиране и (до)-финансиране на местното развитие: действащи подходи, добри примери и бъдещи възможности

4. Инвестиционно профилиране на местно/регионално ниво: роля и съвместни отговорности на партньорите по създаване на нужните ключова инфраструктура и кадри, на подкрепяща бизнес и жизнена среда


Теми:

1. Европейски политики и регламенти в областта на опазване на културно-историческото наследство. Актуални промени в Закона за културното наследство.

2. Правомощия и задължения на местните власти по опазване на културно-историческото наследство.

3. Категоризиране на местата за настаняване. Единна система за туристическа информация в общините – възможности , проблеми и резултати по отношение събираемост на туристически данък, възможности за планиране на местни политики.

4. Насърчаване развитието на туризма на местно ниво – нормативна уредба, добри практики, форми за подкрепа на туристическия бизнес, местни брандове.