Новини от сайта

Добре дошли

 
Снимка на Admin User
Добре дошли
от Admin User - Wednesday, 19 December 2018, 09:31
 

Уважаеми обучаеми,

добре дошли в интернет платформата за дистанционни обучения на НСОРБ!

Достъпът до всички материали на дистанционното обучение е 24 часа в денонощието и седем дни в седмицата, като  иматe възможност да запазвате материали на своите компютри и устройства и да работите и офлайн, когато Ви у удобно.

При обучениета основно значение има самоподготовката. 

Разполагате с материали за самоподготовка към всяка тема: 

1. Обучителен материал; 

2. Помощни учебни ресурси; 

3. Тестове с контролни въпроси за самостоятелна проверка на придобитите знания

Можете да ги използвате по всяко време.

Платформата за обучения е непрекъснато активна, "жива" и се допълва постепенно с тестове за самопроверка на знанията. Имате много възможности за учене, за контакти, за отбелязване и проследяване на напредъка Ви по обучителния модул.

Надяваме се, че 4-те седмици обучение ще бъдат освен полезни и приятни за Вас!

(Редактирано от Мария Яровая - оригинално мнение Tuesday, 18 December 2018, 17:22)

(Редактирано от Мария Яровая - оригинално мнение Wednesday, 19 December 2018, 09:30)