Модул: Превенция, управление на кризи и защита при бедствия

Щракнете върху https://obuchenie.namrb.org/course/view.php?id=38, за да отворите ресурса.