List of active policies

Име Вид Потребителски споразумения
GDPR Политика на сайта Всички потребители

Обобщение

1 - Декларация

Пълен текст на политика

“Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни, които предоставям чрез Формуляра за кандидатстване във връзка с включването ми в заявеното обучение, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.“